Additionals_and_Shelves
logo-he.png

 מוצרים נוספים ומדפים

מדף לממיר

זרוע לרמקול

זרוע למקרן

הורד הוראות הרכבה

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

מדף מתכת לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

זרוע תקרה למקרן

הורד הוראות הרכבה

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

זרוע לסאונדבר

הורד הוראות הרכבה

זרועות תקרה למקרנים טלסקופית

הורד הוראות הרכבה

מדף עליון למסכי טלוויזיה ומחשב

הורד הוראות הרכבה

מדף אוניברסאלי לאודיו וידאו + זרוע לסאונד-בר

הורד הוראות הרכבה

2 זרועות לרמקולים לחיבור לקיר או לתקרה