logo-he.png

 מוצרים נוספים ומדפים

מדף לממיר

זרוע לרמקול

זרוע למקרן

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

מדף מתכוונן למכשירי מדיה

הורד הוראות הרכבה

מדף אוניברסאלי לאודיו וידאו + זרוע לסאונד-בר

הורד הוראות הרכבה

2 זרועות לרמקולים לחיבור לקיר או לתקרה

הורד הוראות הרכבה

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

מדף מתכת לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

זרוע תקרה למקרן

הורד הוראות הרכבה

ערכת 5 כלים להרכבת זרוע על קירות בלוקים או בטון

הורד הוראות הרכבה

מדף עליון למסכי טלוויזיה ומחשב

הורד הוראות הרכבה

זרוע לסאונדבר

הורד הוראות הרכבה

זרועות תקרה טלסקופית למקרנים

הורד הוראות הרכבה