logo-he.png

סטנדים ועגלות לטלוויזיות

70 - 32 אינץ'

גודל מסך 

רגליים למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

80 - 32 אינץ'

גודל מסך 

עגלה עם 2 מדפים וזרוע ברקן עם הטייה, למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

70 - 32 אינץ'

גודל מסך 

רגליים למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

58 - 29 אינץ'

גודל מסך 

סטנד שולחני 2 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

70 - 29 אינץ'

גודל מסך 

עגלה עם מדף זכוכית וזרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה