רשימת השוואה
רשימת השוואה
השווה
גודל מסך 37 - 26 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים- קבועה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 37 - 26 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים- קבועה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 39 - 26 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים- קבועה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 39 - 26 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים- הטייה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 65 - 29 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים - קבועה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 65 - 29 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים- הטייה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 65 - 29 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים- הטייה
הורד הוראות הרכבה
גודל מסך 65 - 29 אינץ'
זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים- הטייה
הורד הוראות הרכבה