רשימת השוואה
רשימת השוואה
השווה
כבל 1.8 מ' HDMI high speed - ראש ישר
כבל 1.8 מ' HDMI high speed - ראש ישר
כבל 1.8 מ' HDMI high speed - ראש זוויתי
כבל 3 מ' HDMI high speed - ראש ישר
כבל 5 מ' HDMI high speed - ראש ישר