Subscribe to this RSS feed

ת: ראשית יש למדוד את רוחב הטלוויזיה. 

שנית יש למצוא זרוע מן המגוון שאורכה יהיה לפחות מחצית מרוחב הטלוויזיה, ומומלץ לקחת 2.5 ס"מ נוספים כמרווח ביטחון.

את אורך הזרוע ניתן למצוא בתמונות הספציפיקציה בעמודי המוצרים.

 

ת: בעקבות סטיות מידה בייצור, יתכן שהזרועות ארוכות או קצרות מדי ולכן אי אפשר לקרב את הטלוויזיה לקיר.

 

faq 4800 folded

 

הזרועות הקדמיות מתחברות לפלטה בעזרת ברגי חיבור בקוטר 8 מ"מ. 

על מנת לפצות על הסטיות, יש להחליף את ברגי החיבור בין הזרועות לפלטה בברגים חלופיים בקוטר 6 מ"מ.

אנא פנו לשירות הלקוחות ונשלח לכם את ברגי החיבור עם הוראות הרכבה ללא תשלום. 

אנחנו מתנצלים על חוסר הנוחות.

 

faq 4800 screws

 

הוראות הרכבה להחלפת הברגים

 

ת: בחלק קטן מהמסכים בשוק יציאות הכבלים נמצאות במקום בו חלקי הזרוע עלולים לחסום אותם. ברקן תכננה מגוון של אפשרויות חיבור כדי לפתור בעיה זו תוך שמירה על התקנה בטיחותית של המסך.

 

במידת הצורך, פנה/י אלינו לייעוץ חינם.

ת: יש לוודא שכל הנקודות הבאות בוצעו:

 

1. ניקיון יסודי של אזור ההדבקה על הטלוויזיה מאבק ומלכלוך.

 

2. הדבקת פסי הלד פעם נוספת.

 

3. הדבקה, על קצהו העליון של כל אחד מפסי הלד, בניצב (90 מעלות) לפס, סלוטייפ או סרט דבק אחר בעל דבק חזק, באורך של כ – 5 ס"מ כאשר פס הדבק בולט במידה שווה משני הצדדים של פס הלד.

ת: לצערנו לא ניתן להמיר זרוע ברקן שנועדה למסכי CRT ישנים שתתאים למסכי טלוויזיה דקים. אנו ממליצים לקנות זרוע ברקן חדשה עם הפטנט הייחודי המתאים למסכים שטוחים / קעורים.

 

למגוון זרועות ברקן לטלוויזיות >

 

מיקומי חנויות >

 

ת: כדי לפצות על שקיעת הטלוויזיה על הזרוע, אנחנו נותנים זווית של מעלה אחת כלפי מעלה בזרוע הקרובה לטלוויזיה. מהסיבה הזו, כשמרחיקים את הטלוויזיה מהקיר ומזיזים אותה לצדדים היא עלולה לאבד את הפילוס. לשם כך תכננו את 4 הזרועות (קרניים) המתחברות למסך באופן שיהוו מנגנון פילוס מסך המאפשר לפלס את המסך מחדש בקלות.

 

ראשון, 17 ספטמבר 2017 09:22

ש: מהם חורי הווזה בגב המסך?

Written by

ת: חיבור הזרוע למסך נעשית ע"י 4 ברגים בעלי קוטר מילימטרי המצורפים לזרוע (M4/ M6/ M8) המתחברים לפלטת המסך או למסילות המסך של הזרוע, וכן ל-4 החורים בגב המסך.

 

faq vesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


רוב המסכים בשוק תואמים לתקן ווזה הבין לאומי, המגדיר את קוטר ברגי החיבור והמרחק בין חורי החיבור.


מרחקי החיבור הסטנדרטיים לפי תקן ווזה הם: 100X100, 100X200, 200X100, 200X200, 300X300, 400X400, 600X400, 800X400 מ"מ.


 יש לבדוק בהוראות השימוש של הטלוויזיה כדי למצוא האם קיימים חורי חיבור המתאימים לתקן ווזה.

ראשון, 09 יולי 2017 16:02

ש: השלט של מוצר L15 אינו עובד

Written by

ת: יש לוודא שכל הנקודות הבאות בוצעו:

 

1. פס הפלסטיק השקוף שמבודד את הסוללה נשלף מהשלט.

faq led plastic

 

2. עינית האינפרה-אדום המחוברת ליחידת המסך, ממוקמת כך שהיא חשופה ישירות לשלט המפעיל.

 

faq led ir sensor

 

3. הסוללה ממוקמת כראוי והיא אינה ריקה.

 

ת: זרועות ברקן מתוכננות לשאת מסכים בטווח משקלים רחב במיוחד. כיוון שבמסכים כבדים עלולה להיות שקיעה קלה בזרוע, במצבה הפתוח, המוט החיצוני מגיע מראש עם זוית קלה כלפי מעלה, המפצה על השקיעה.

מדובר בזוית מתוכננת מראש ולא בבעיית איכות.

עמוד 1 מתוך 3