השוואת דגמים

0 / 7

logo-he.png

זרועות לטלוויזיה

1. גודל מסך

2. תנועות

3. משקל וווזה

29 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

29 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

43 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן הטייה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

58 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

58 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 19 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה עם נעילה קפיצית למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן לתקרה 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - כיוונון טלסקופי, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

80 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

29 - 75 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה לקיר גבס למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

80 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

90 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

90 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן מודולארית עם הטייה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

90 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה עם זרוע כפולה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

29 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן סיבוב במסך והטייה למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

43 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה עם נעילה קפיצית למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

43 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

58 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן הטייה למסכי טלוויזיה שטוחים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 19 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 19 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן הטייה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן לתקרה 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - כיוונון טלסקופי, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

70 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן שטוחה 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

75 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן ארוכה לתקרה 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - כיוונון טלסקופי, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

80 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה במיוחד עם זרוע כפולה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

90 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן מודולארית קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

90 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות עם זרוע כפולה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

80 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע לקיר מסכים, למסך אחד. מנגנון פנאומטי להרחקה מהקיר

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

29 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

43 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

43 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

58 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 19 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה לקיר גבס למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 19 אינץ'

גודל מסך 

3 ב - 1 זרוע ברקן הטייה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים+ מנקה מסך + כבל HDMI

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg

65 - 13 אינץ'

גודל מסך