43
logo-he.png

"80 - "40 זרוע ברקן 3 תנועות
למסכי טלוויזיה שטוחים- סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

3 תנועות

  • אחריות לכל החיים.

  • עיצוב פרפר יוקרתי לטלוויזיות LCD, LED ופלאזמה.

  • מרחק מינימאלי מהקיר: 8.9 ס"מ.

  • מרחק מקסימאלי מהקיר: 54.5 ס"מ.

  • לזרוע 3 צירי סיבוב: בסמוך לקיר ב - 95° ,סיבוב פלטת החיבור למסך ב - 95° וכן הטייה ללא כלים מ - 0° עד 15°.

  • מתאים לחיבור ווזה סטנדרטי 400X400, 400x300 ,300x200 ,300x300 ,200x200 ,200x100 ,100x200 ,600x400 800x400 מ"מ ושאינו סטנדרטי עד ווזה 800X400 מ"מ.

  • מתאים גם למסכים גדולים יותר שמפרט המשקל וחורי החיבור שלהם תואמים למפרט הזרוע.

  • צבע: שחור.

  • ראה בהוראות ההרכבה רשימת ברגי חיבור המסך לטלוויזיה הכלולים במוצר. במידה ולטלוויזיה שלך דרושים ברגים שאינם כלולים במוצר, אנא קנה אותם בחנות "עשה זאת בעצמך" הסמוכה לביתך. במידה והזרוע חוסמת את יציאות הכבלים של המסך, פנה אלינו לייעוץ חינם.

  • גרסאות מקבילות וקודמות: 43.

Show More

הרכבה ואחריות

הורד הוראות הרכבה

הורד הוראות בטיחות ואחריות

כלי הרכבה

מיקומי חנויות

arrow&v