logo-he.png

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים

29 - 13 אינץ'

קבועה

זרוע ברקן לטלוויזיה

  • אחריות לכל החיים.

  • מרחק מהקיר: 2.4 ס"מ.

  • מתאים לחיבור ווזה סטנדרטי 75X75 מ"מ ו - 100X100 מ"מ.

  • מתאים גם למסכים גדולים יותר שמפרט המשקל וחורי החיבור שלהם תואמים למפרט הזרוע.

  • צבע: שחור.

  • ראה בהוראות ההרכבה רשימת ברגי חיבור הזרוע למסך הכלולים במוצר. במידה ולטלוויזיה שלך דרושים ברגים שאינם כלולים במוצר, אנא קנה אותם בחנות "עשה זאת בעצמך" הסמוכה לביתך.

  • גרסאות מקבילות וקודמות: E100, E10, BI10, 10TVM, PRO100, BG10.

Mountain Lake
Beach Huts
Ferris Wheel
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes

תנועות

גודל המסך

משקל המסך

חורי הווזה של המסך

29 - 13 אינץ'

עד 100x100 מ''מ

מסך שטוח, מסך קעור

סוג המסך

קבועה

15 ק"ג

Show More

הרכבה ואחריות

הורד הוראות הרכבה

עם טקסט

הורד הוראות בטיחות ואחריות

כלי הרכבה

מיקומי חנויות

arrow&v