top of page
E202+-Fixed.jpg
Box-Model-Name.png

3 תנועות

לקניית המוצר בחנות האינטרנטית שלנו

Israeli-development-2111.png
  • אחריות לכל החיים (מסמך למטה).

  • עיצוב פרפר יוקרתי לטלוויזיות LCD, LED ופלאזמה.

  • מרחק מינימאלי מהקיר: 8.9 ס"מ.

  • מרחק מקסימלי מהקיר: 54.5 ס"מ.

  • לזרוע 3 צירי סיבוב: בסמוך לקיר ב - 95° ,סיבוב פלטת החיבור למסך ב - 95° וכן הטייה ללא כלים מ - 0° עד 15°.

  • מתאים לחיבור ווזה סטנדרטי 400X400, 400x300 ,300x200 ,300x300 ,300x200 ,200x300 ,200x200 ,200x100 ,100x200 ,600x400 800x400 מ"מ ושאינו סטנדרטי עד ווזה 800X400 מ"מ.

  • מתאים גם למסכים גדולים יותר שמפרט המשקל וחורי החיבור שלהם תואמים למפרט הזרוע.

  • צבע: שחור.

  • יש לבדוק בהוראות ההרכבה את רשימת ברגי חיבור הזרוע למסך הכלולים במוצר. במידה ולטלוויזיה דרושים ברגים שאינם כלולים במוצר, יש לקנות אותם בחנות "עשה זאת בעצמך" הסמוכה. במידה והזרוע חוסמת את יציאות הכבלים של המסך, פנה אלינו לייעוץ חינם.

  • גרסאות מקבילות וקודמות: 43.

הוראות הרכבה, בטיחות, אחריות ואזהרות

Installation with text.png

הורד הוראות הרכבה

כלי הרכבה

Intallation tools.png

הורד אזהרות התקנה

Installation Warnigs.png

הורד הוראות בטיחות ואחריות

Safety & Warranty instruction.png

מיקומי חנויות

חפש
Pop up-980X200-2112-HE.jpg
bottom of page