top of page

זרועות ברקן מודולאריות חדשות, קבועה ועם הטייה

כל זרוע בעלת מספר אפשרויות התקנה, לפי גודל הטלוויזיה שלך

BM400T-Product-01-Web-2009.jpg

אנו שמחים להשיק את 2 הזרועות המודולאריות והקומפקטיות החדשות, זרוע קבועה וזרוע עם הטייה.

מסגרת הקיר המורכבת ממספר חלקים הופכת את זרועות אלה למודולאריות. מבנה זה מאפשר לנו לארוז את הזרוע באריזה קומפקטית במיוחד ובזכותו הזרועות מתאימות לטווח גדלי מסכים גדול במיוחד. כך, ניתן לבחור באילו חלקים מהזרוע להשתמש לפי מידות הווזה של המסך (מרחק בין חורי החיבור בגב המסך) והוראות ההרכבה. 

לזרוע הקבועה 3 אפשרויות חיבור: ווזה עד 200X400 מ"מ, ווזה בין 200X400 מ"מ ועד 400X400 מ"מ, ווזה עד 600X400 מ"מ.

לזרוע עם ההטייה 6 אפשרויות חיבור: 3 האפשרויות הקיימות לזרוע הקבועה, כאשר כל אחת יכולה להתקיים עם או בלי הטייה, לבחירת המשתמש. כך, ניתן לקבוע האם הזרוע תהיה קבועה או עם הטייה גם לאחר הקנייה.

למידע נוסף על המוצרים, בקרו בעמודים שלהם: BM400T, BM410T.

Newsletter-BM400T-BM410T-2012.jpg
bottom of page