השוואת דגמים

0 / 7

Israeli-development-2111.png

3. משקל וווזה

1. גודל מסך

2. תנועות

זרועות לטלוויזיה

HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 43 אינץ'

גודל מסך 

זרוע הטייה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 58 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

29 - 58 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

19 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע הטייה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 3 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

29 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע לתקרה למסכי טלוויזיה עם 3 תנועות - כיוונון גובה, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 75 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ארוכה עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 83 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ארוכה עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 83 אינץ'

גודל מסך 

זרוע כפולה וארוכה במיוחד עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 90 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה עם כוונון רוחב

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 90 אינץ'

גודל מסך 

זרוע כפולה עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 90 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות ארוכה ויציבה במיוחד למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע סיבוב במסך והטייה למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 43 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה עם נעילה קפיצית

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 43 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 3 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 58 אינץ'

גודל מסך 

זרוע הטייה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

19 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

19 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה עם נעילה קפיצית

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 3 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

32 - 70 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות שטוחה במיוחד למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 75 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ארוכה לתקרה למסכי טלוויזיה עם 3 תנועות - כיוונון גובה, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 83 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ארוכה עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 83 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות ארוכה במיוחד למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

32 - 90 אינץ'

גודל מסך 

זרוע הטייה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 90 אינץ'

גודל מסך 

זרוע כפולה וארוכה עם 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 3 תנועות למסכי טלוויזיה ומחשב שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 43 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 43 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

13 - 58 אינץ'

גודל מסך 

זרוע 4 תנועות למסכי טלוויזיה - סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

ABC_book_XYZ-2.jpg
HE-Finder-Fixed-Opacity-2011.png
HE-Mount-Finder-Fixed-2011.png

19 - 65 אינץ'

גודל מסך 

זרוע קבועה למסכי טלוויזיה על קיר גבס