ארכיון מוצרים

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה

37 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים קבועה

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים 2 תנועות: סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

56 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

37 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכים שטוחים

הורד הוראות הרכבה

60 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן סיבוב במסך והטייה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

המוצר לא קיים בישראל

הורד הוראות הרכבה

90 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

80 - 40 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

2 זרועות לרמקולים לחיבור לקיר או לתקרה

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה

37 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכים שטוחים קבועה

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים 3 תנועות: סיבוב בקיר, סיבוב במסך, והטייה

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכים שטוחים

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

3 ב - 1 זרוע ברקן למסכים שטוחים / קעורים עם הטייה + מנקה מסך + כבל HDMI

הורד הוראות הרכבה

56 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

90 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

80 - 40 אינץ'

גודל מסך 

"80 - "40 זרוע ברקן 3 תנועות
למסכי טלוויזיה שטוחים- סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים קבועה

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

39 - 26 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים 4 תנועות: סיבוב בקיר, קיפול, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

3 ב - 1 זרוע ברקן קבועה למסכים שטוחים + מנקה מסך + כבל HDMI

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן למסכים שטוחים וקעורים הטייה

הורד הוראות הרכבה

56 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן סיבוב במסך והטייה למסכי טלוויזיה שטוחים

הורד הוראות הרכבה

65 - 29 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 3 תנועות למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

90 - 32 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן קבועה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים

הורד הוראות הרכבה

90 - 40 אינץ'

גודל מסך 

זרוע ברקן 4 תנועות ארוכה עם זרוע כפולה למסכי טלוויזיה שטוחים/ קעורים - סיבוב בקיר, קיפול סיבוב במסך והטייה

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה

X

גודל מסך 

מוט סלפי לסמארטפון

הורד הוראות הרכבה