top of page

הצהרת נגישות אתר זרועות ברקן

חברת זרועות ברקן רואה חשיבות רבה בהנגשת אתר החברה לצרכנים בעלי מוגבלויות. אתר החברה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג 2013 וכן תואם את המלצות התקן הישראלי ת"י 5568 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט". תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון .Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ברשת בתקינה העוסק לאומי-הבין

רמת הנגישות של האתר הינה AA.

התאמות שבוצעו

באתר קיימת אפשרות להפסקת הזזת תמונות, הדגשת כותרות והדגשת קישורים.

כמו כן, קיימות אפשרויות להגדלת פונט הכתב ושינוי צבעי האתר.

למשתמשים במקלדת בלבד קיימת אפשרות לעבור על כל תכני האתר באמצעות מקש Tab בלבד ושליטה בלינקים בכל האתר.

האתר מותאם לתוכנות הקראת מסך.

למרות מאמצינו להנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות, הקבצים המצורפים באתר (PDF) ,וידאו עדיין אינם מונגשים, אנחנו פועלים להנגשתם המלאה.

התקנת מוצרים

התקנת מוצרי "זרועות ברקן" דורשת מיומנויות פיזיות ומוטוריות ולכן אינה מונגשת לבעלי מוגבלויות. במידה ובעל/ת מוגבלות מעוניין/ת בהתקנת מוצר של זרועות ברקן, מומלץ ליצור קשר עם אחד המתקינים המורשים שלנו הפועלים במקצועיות ברחבי הארץ. לרשימת המתקינים המורשים לחץ/י כאן.

שימוש במוצרים

השימוש במוצרי "זרועות ברקן" מונגש לבעלי מוגבלויות באשר הם, על מנת שייהנו מחוויית הצפייה והאזנה המושלמת.

יש להשתמש במוצרים לפי הוראות ההרכבה וכן הוראות הבטיחות והאחריות למניעת פציעות.

לפנייה בנושא נגישות האתר או המוצרים, שלח/י מייל לכתובת: sales.il@barkanmounts.com

bottom of page