top of page

קוד אתי והצהרת איכות

בהובלת ליאור ברקן הקמנו מערכת ייחודית לניהול ידע ושיפור תהליכים בחברה – מוח ארגון. המערכת מטפלת בכל תחומי החיים וכל הפעילויות בחברה: ניהול כללי, מחקר ושיווק, פיתוח, מכירות וניהול לקוחות, איכות, תפעול ולוגיסטיקה, כספים, תמיכה ושירות. העבודה לפי שיטת מוח ארגון מבטיחה ניהול איכותי של כל התהליכים בחברה, מצוינות ושיפור מתמיד.

 

קוד אתי - עשרת הדיברות של ברקן

 

1. יושר ואמינות

אמירת אמת לכולם, הימנעות ממניפולציות.

 

2. רגישות ועזרה לזולת

הבנת וכיבוד רגשות וצרכי הזולת, "ואהבת לרעך כמוך".

 

3. שביעות רצון לקוח חיצוני ופנימי

ביצוע השירות באופן מדויק, זמין, קשוב ונכון. להתאמץ עד שהלקוח יהיה מרוצה. ייעוץ והדרכת הלקוח לעבודה עצמאית.

 

4. פתיחות לשינויים וביקורת

נכונות מתמשכת לביצוע שינויים לצורך התאמה עקבית למציאות המשתנה.

 

5. יסודיות ושאיפה למצוינות

שאיפה לביצוע מושלם. דבקות בסיכומים, החלטות ונהלים. הימנעות מקיצורי דרך. העדפת הטווח הרחוק על פני סיפוק מיידי.

 

6. אכפתיות ולקיחת אחריות אכפתיות לארגון, לעבודה ולסביבה. ראש גדול.

נכונות לביצוע דברים שאינם בהגדרת התפקיד והמשימות.

 

7. טעות כמנוף לשיפור

שימוש בטעויות לשיפור התהליכים ללא "חיפוש אשמים". סובלנות לטעויות.

 

8. חסכון ושמירה על ציוד

מיחזור, ניצול מקסימלי של משאבים וציוד.

 

המנהלים בברקן משתדלים להקפיד במיוחד על:

 

9. דוגמא אישית

ביצוע אישי של כל אחד מהערכים. המנהל דורש מעצמו לפחות את מה שדורש מאחרים.

 

10. החלטות שקופות, הוגנות ומנומקות

שיתוף בקבלת החלטות.

שיתוף בכל המידע הנוגע להחלטה.

צדק ואובייקטיביות בהחלטות.

bottom of page