Desk_Mounts
logo-he.png

זרועות למסכי מחשב

עמדת עבודה לישיבה-עמידה בעלת 2 משטחים עם מנגנון הגבהה פניאומטי, רוחב 68 ס"מ

לא מוגבל

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך 

זרוע פניאומטית למסכי מחשב שטוחים / קעורים

29 - 13 אינץ'

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך 

זרוע ל-3 מסכי מחשב שטוחים / קעורים

24 - 13 אינץ'

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך 

זרוע כפולה למסכי מחשב שטוחים / קעורים

29 - 13 אינץ'

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך 

זרוע פניאומטית כפולה למסכי מחשב שטוחים / קעורים

29 - 13 אינץ'

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך 

זרוע למסכי מחשב שטוחים / קעורים

29 - 13 אינץ'

הורד הוראות הרכבה

גודל מסך